Storia

La Comunità nasce nei primi anni ’90 quando alcuni italiani hanno sentito l’esigenza di celebrare insieme la messa domenicale. Inizialmente il luogo era presso la cappella dell’università gestita da un sacerdote ungherese. Nel 1992 la comunità Regina Pacis di Verona, in stretta collaborazione con il cappellano dell’università ha svolto un ruolo importante nel tenere uniti spiritualmente gli italiani residenti a Budapest. Con l’arrivo dei frati cappuccini veneti in Ungheria e con l’aumento della presenza numerica di italiani a Budapest la Comunità Cattolica Italiana si è insediata in Fő utca 32 nella chiesa di Santa Elisabetta, vicino al ponte della catene. Nel 2002 il cardinale László Paskai primate di Ungheria ha affidato ai frati cappuccini la parrocchia incaricando fra Leopoldo Ingegneri della cura pastorale. La parrocchia ha scelto come suo patrono il Beato Marco D’Aviano. Da allora il luogo offre la possibilità della cura pastorale dei fedeli di lingua italiana e delle famiglie italo-ungheresi che con il tempo si sono formate. Ogni domenica i fedeli si incontrano per la celebrazione della Santa Messa alle ore 10 al termine della quale c’è una pausa caffè che offre a tutti la possibilità di incontrarsi. Durante questo momento i fanciulli partecipano alla catechesi in preparazione ai sacramenti e per gli adulti gli incontri di formazione. La nostra chiesa è spesso frequentata anche dai turisti che transitano per la città di Budapest.

Dal 2015 la cura pastorale è affidata a fra Andrea Marchioro.

TÖRTÉNELEM

A közösség a ’90-es évek elején alakult, amikor néhány olasz szükségét érezte annak, hogy együtt élhesse át a vasárnapi szentmise élményét. Kezdetben az egyetemi jezsuita kápolnaban talakoztak, melyben egy magyar pap szolgált. 1992-ben a Veronai Regina Pacis közösség, szoros együttműködésben az egyetemi káplánnal, fontos szerepet játszott abban, hogy lelkileg sikerült egységben tartani a budapesti olasz rezidenseket. Később, a venetói kapucinusok Magyarországra érkezésével, valamint a Budapesten letelepedő olaszok számának növekedésével, új székhelye lett az Olasz Katolikus Közösségnek, a Fő utca 32-es szám alatti Szent Erzsébet Plébánián, a Lánchíd közelében. 2002-ben Paskai László bíboros, magyar prímás, a kapucinusokat bízta meg a plébánia vezetésével, és Leopoldo Ingegneri lett az új lelkipásztor. A közösség Boldog Avianói Márkot választotta patrónusának. Ez a hely azóta nyújt lelkipásztori támogatást az olasz nyelvű hívőknek, és az időközben kialakult olasz-magyar családoknak. Minden vasárnap, 10 órara gyűlnek össze a hívek a szentmisére, ami után van egy kávészünet, mely mindekinek lehetőséget nyújt egymás jobb megismerésésre. Ez idő alatt a gyerekek hittanon vesznek részt, mellyel felkészülnek a későbbi szentségek vételéhez, míg a felnőttek rövid lelki képzésen. Templomunkat gyakran látogatják turisták, akik üdüléssi céllal jönnek Budapestre.

2015 óta Andrea Marchioro Testvér látja el a lelkipásztori tevékenységet.

 

Annunci